Kinderen betrekken bij uitvaart.

 

De kindermand staat altijd klaar wanneer ik vertrek naar een melding van overlijden.

Gevuld met voorleesboekjes, kleurplaten, knutselspullen en boekjes voor ouders en/ of
begeleider met vragen welke door het kind gesteld kunnen worden. Uiteraard met mogelijke
antwoorden welke u kunnen helpen.
Want ook voor een kind is de dood onlosmakelijk verbonden met het leven. Uw verdriet en dat van het kind mogen er zijn.
Door samen dit verdriet te delen en samen te praten, biedt dit mogelijkheden om het kind te
betrekken in de week van het afscheid.
Geef antwoord op de vragen die gesteld worden, uiteraard passend bij de leeftijd van het kind.

Maak het uzelf niet te moeilijk met antwoorden, en komt u er toch niet uit het juiste antwoord te
vinden, dan is het altijd handig de vraag terug te stellen aan het kind.
Wat denk jij?, of Ik denk dit en jij? Vaak komt dan het antwoord vanzelf.
De meeste kinderen vinden het fijn een rol te vervullen tijdens de uitvaart.

– Een tekening of knutsel werkje maken.
– De knoppen van de kist aandraaien , wanneer de kist gesloten wordt.
– Een verhaaltje of gedicht opzeggen.
– Bellenblazen
– Kaarsen aansteken

  Laetur Afscheid en Zorg

Bij het melden van overlijden
bel: 06-38425712

   24 uur per dag, 7 dagen per week.

Voor al uw overige vragen bij voorkeur op werkdagen tussen 9.00 en 18.00 uur.

Natuurlijk kunt u altijd mailen naar Info@laetur.nl

Deel dit